Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Dr Zoran Ivković, spec. radiologije

Rođen u Nevesinju, 14.06.1974.godine. Završio Medicinski fakultet u Foči 2001. godine. Od januara 2006. godine zaposlen u UB Foča. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2010. godine od kada je i načelnik Službe za radiološku dijagnostiku. 2016. godine prelazi u Opštu bolnicu u Trebinju. U septembru 2013. godine upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Srbija. Stručno se usavršava na odjeljenju za dječiju radiologiju u Kliničkoj bolnici u Uppsali u Švedskoj. Edukaciju iz oblasti kolor doplera i CT dijagnsostike pohađao u Sremskoj Kamenici, Srbija. Učesnik brojnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Oblasti bavljenja: konvencionalna radiologija, kontrastne metode (irigografija, intravenska urografija, pregled želuca i jednjaka u jednostrukom i dvostrukom kontrastu, mikciona urografija, itd), CT dijagnostika (grudnog koša, abdomena, karlice i lokomotornog sistema), CT angiografija (gornjih i donjih ekstremiteta, grudne i abdominalne aorte), ultrazvučna dijagnstika, kao i ultrazvukom vođene biopsije.