Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

MSCT - Multislajsni Skener

CT ili kompjuterizovana tomografija

Metoda koja koristi kombinacije rendgenskih mjerenja iz različitih uglova kako bi se proizvele slike određenih područja tijela. Naša ustanova posjeduje 160 slice-ni CT Toshiba Aquilion Prime, aparat kojim se dobijaju precizne i detaljne slike čak i najzahtjevnijih organa poput srca.

CT skener glave (kranijuma)

Ovim pregledom se dobija detaljan uvid u patološke promjene u moždanom parenhimu malog i velikog mozga, kao i promjene na koštanim strukturama. Ujedno se dobija uvid u vaskularne strukture i kranijalne nerve. Za detaljniji prikaz promjena na vaskularnim strukturama (areterije, vene) kao dodatna metoda se koristi CT angiografija. Ovom metodom se prikazuju i paranazalne šupljine, orbite kao i mekotkivne strukture kranijuma.

CT skener orbita

Metoda za prikaz očnih šupljina, očiju i okolnih kostiju. Koristi se u dijagnostici kongenitalnih anomalija, kod traume orbita, kod inflamatornih procesa unutar očne šupljine, kod infekcija, kod neoplastičnih promjena orbite.

CT skener PNS

Metoda izbora za vizualizaciju paranazalnih sinusa. Radi se u slučajevima traumatskih povreda, stalnog ili čestog začepljenja nosa, kod stalnog ili čestog curenja iz nosa, kod krvarenja, anosmije (nedostatak čula mirisa), kod glavobolja i kod suzenja očiju.

CT skener kranijalne kičme

Prikaz vratnog dijela kičmenog stuba, od nivoa pršljenskog tijela C2 do nivoa pršljenskog tijela C7. Najčešće se radi nakon povreda vratnog dijela kičme, ali i kod diskus hernije, kod prisustva urođenih defekata vratne kičme, u dijagnostici tumora, kod infekcija, kod artritisa i osteoporoze vratne kičme.

CT skener torakalne kičme

Detaljan i precizan uvid u grudni segment kičmenog stuba od nivoa pršljenskog tijela Th1 do nivoa pršljenskog tijela Th12. Koristi se u dijagnostici urođenih deformiteta kičmenog stuba, kod preloma, diskus hernija, infektivnih procesa, suženja (stenoze) kičmenog kanala, kod skolioze torakalne kičme.

CT skener lumbosakralne kičme

Dijagnostika promjena u lumbosakralnom segmentu kičmenog stuba od nivoa pršljenskog tijela L1 do nivoa pršljenskog tijela S5, uključujući i trtičnu kost. Radi se u slučajevima bola u leđima praćenog temperaturom, urođenih deformiteta, diskus hernija, infektivnih procesa, povreda donjeg dijela kičme, multiple skleroze, osteoartritisa, kompresivnih radikulopatija, kod problema sa kontrolom mokrenja, kod neoplastičnih promjena, kod slabosti, ukočenosti ili drugih problema sa nogama.

CT skener karlice i koksofemoralnih zglobova

Smatra se superiornom metodom u vizualizaciji karlice i sakroilijačnih zglobova, posebno za dijagnostiku morfoloških abnormalnosti koje su povezane sa inflamatornim ili degenarativnim artropatijama, ali i kod traumatskih povreda. Najčešći simptom koji je indikacija za ovu metodu jeste bol u donjem dijelu leđa, a koji nije uzrokovan promjenama na kičmenom stubu.

CT skener abdomena

Nakon ultrazvučne dijagnostike, kolonoskopije i gastroskopije, radi detaljnijeg prikaza i evaluacije suspektnih ili otkrivenih patoloških promjena, kao sledeći radiološki modalitet se koristi kompjuterizovana tomografija. Ovim pregledom koji se radi u nativnim i postkontrastnim serijama je moguć detaljan prikaz jetre, slezine, pankreasa, bubrega, nadbubrežnih žlezda, šupljih organa –digestivna cev, vaskularnih struktura, limfatika.

CT skener male karlice

Služi za dijagnostiku struktura unutar karlice i u blizini kao što su mokraćna bešika, prostata i ostali muški reproduktivni organi, ženski reproduktivni organi, limfni čvorovi i karlične kosti.

CT skener grudnog koša

Metoda izbora za sve patološke procese (tumori, infiltrativne promjene, inflamatorni procesi, zadesni – povrede, trauma i dr) organa grudnog koša (pluća, plućne maramice, disajnih puteva, srca i krvnih sudova) je upravo kompjuterizovana tomografija. Pregledi se rade u nativnim i postkontrastnim (aplicira se kontrastno sredstvo) serijama radi detaljnije i preciznije interpretacije skenirane zone od interesa. Kao poseban modalitet se koristi CT koronarografija koja je indikovana kod gotovo svih pacijenata sa srčanim tegobama.

CT skener vrata

Precizna dijagnostika patoloških promjena na strukturama vrata. Dobija se detaljan i precizan uvid svih struktura vrata, mekotkivnih i koštano zglobnih, uključujući i vaskularne i limfne sudove, štitnu žlijezdu, paraštitne žlijezde i dr.

CT skener koštano-zglobnog sistema

Metod izbora za dijagnostiku patoloških, degenerativnih, inflamatornih i zadesnih promjena na koštano-zglobnim strukturama. Ukoliko je neophodno pregled se radi i u postkontrastnoj seriji (aplikacija kontrastnog sredstva), naručito kod tumorskih i inflamatornih procesa.

CT skener angiografija

Metoda izbora za prikazivanje i dijagnostiku promjena na krvnim sudovima mozga, vrata, srca, grudnog koša, abdomena, male karlice, ruku i nogu. Koristi se kod dijagnostikovanja aneurizmi, tromboze, urođenih abnormalnosti kardiovaskularnog sistema naročito anomalnih ishodišta velikih krvnih sudova, kod povreda, kod tumorskih promjena, u slučajevima rupture ili cijepanja krvnih sudova. Suverena metoda za vizualizaciju aorte (CT aortografija) za dijagnostikovanje disekcije, koarktacije, rupture, za dijagnostikovanje tamponade srca, kod dijagnostike plućne embolije, kao i svih drugih vaskularnih dešavanja.

CT skener virtuelna kolonoskopija

Minimalno invazivna metoda za skrining i rano otkrivanje raka debelog crijeva. Za razliku od tradicionalne kolonoskopije, kod koje se endoskop plasira u rektum i dalje kroz debelo crijevo, virtuelnom kolonoskopijom se uz pomoć snimaka digitalno rekonstruiše trodimenzionalna slika unutrašnjosti debelog crijeva i rektuma. Cilj ove metode jeste otkrivanje promjena u ranim fazama i njihovo pravovremeno uklanjanje. Savjetuje se da žene i muškarci urade prvi skrining test oko 45. godine života, a potom ponovne kontrole na 5 godina. Prvi simptomi i znaci karcinoma debelog crijeva su promjena uobičajenih navika pražnjenja crijeva, prisustvo krvi u stolici, nelagodnost ili bol u trbuhu, otečenost i neobjašnjivo mršavljenje.

CT skener urografija

Koristi se pored MRI urografije za procjenu bubrega, uretera i mokraćne bešike. Nakon aplikacije kontrastnog sredstva dobija se slika kompletnog urinarnog trakta. Koristi se za dijagnostikovanje pacijenata koji imaju krv u mokraći (hematurija), za dijagnostiku i praćenje pacijenata sa karcinomom urinarnog trakta, kod procjene abnormalnosti urinarnog trakta, kod pacijenata sa ponavljanim i čestim infekcijama.

CT skener koronarografija

Minimalno invazivna metoda kojom se vizualizuju arterijski krvni sudovi srca. Za razliku od standardne koronarografije, kod ove metode se ne koristi kateter koji se plasira kroz krvni sud na ruci ili preponi do srca. CT koronarografija je mnogo bezbjednija i brža metoda od standardne koronarografije, te ne zahtijeva boravak u bolnici ili period oporavka. Dobijeni rezultati su precizni i pouzdani. Od 2016. godine, CT koronarografija se preporučuje kao metoda izbora za sve pacijente sa novonastalim tipičnim ili atipičnim bolom u grudima. Sam pregled je komforan i bezbolan i ne razlikuje se od drugih pregleda koji se radi CT-om. Najčešće se ovom metodom otkrivaju suženja koronarnih krvnih sudova. Ukoliko su suženja značajna pacijent se upućuje na standardnu koronarografiju, a potom se donosi odluka o načinu lečenja daljem.

Šta trebate znati prije procedure

CT pregledi su kontraindikovani kod trudnica. 

Poseban oprez je indikovan pri CT pregledima pedijatrijskih pacijenata. 

CT skeniranje se radi prije bilo koje dijagnostičke metode koja koristi kontrast ili lijekove na bazi bizmuta, jer to može negativno uticati na kvalitet snimaka kao i na tačnost dijagnostike.

Ukoliko pacijent ima bilo kakvu alergiju, bitno je da to naglasi!

Prije samog CT pregleda radiolog i tehničar uzimaju detaljnu anamnezu od pacijenta. Specijalista radiolog vrši uvid u medicinsku dokumetnaciju i donosi odluku koji organ je od interesa u toku CT pregleda i na koji način će se sam pregled obaviti. Sam CT pregled u većini slučajeva ne traje dugo i komforan je. Prije samog snimanja pacijent dobija detaljno objašnjenje o samom postupku snimanja, kao i uputstva jer je potrebna pacijentova saradnja. U toku samog snimanja radiolog i radiološki tehničar prate cjelokupni pregled, ostvarujući komunikaciju sa pacijentom preko interfona, pri čemu pacijent treba pratiti instrukcije koje je dobio prije i u toku samog pregleda. Radi detaljnije analize organa od interesa radiolog donosi odluku da li je neophodno davanje kontrastnog sredstva, a u svrhu preciznije evaluacije, o čemu blagovremeno informiše pacijenta. Kontrastno sredstvo se može dati (aplikovati) na nekoliko načina   -oralnim putem, intravenskim (i.v) putem ili per-rektum (rektalno).

Od neželjnih efekta koji su sporadični može se navesti alergijska reakcija na aplikovano kontrastno sredstvo.