Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

CT skener (kompjuterizovana tomografija)

Usluga Cijena
CT skener glave (kranijuma) 180 KM
CT skener orbita 180 KM
CT skener PNS 180 KM
CT skener ličnog masiva 180 KM
CT skener pluća 180 KM
CT skener kranijalne kičme 180 KM
CT skener torakalne kičme 180 KM
CT skener lumbosakralne kičme 180 KM
CT skener abdomena 180 KM
CT skener karlice 180 KM
CT skener abdomena i karlice 300 KM
CT skener toraksa 180 KM
CT skener vrata 180 KM
CT skener koštano zglobnog sistema 180 KM
CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija) 180 KM
CT skener angiografija vrata i mozga 260 KM
CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta 260 KM
CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka) 200 KM
CT skener virtuelna kolonoskopija 230 KM
CT skener urografija 230 KM
CT skener koronarografija 400 KM

Magnetna rezonanca (MRI)

Usluga Cijena
Magnetna rezonanca MRI glave 280 KM
Magnetna rezonanca MRA (angiografija) 120 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena 280 KM
Magnetna rezonanca MRI karlice 280 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice 490 KM
Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme 280 KM
Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme 280 KM
Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme 280 KM
Magnetna rezonanca MRI ramena 290 KM
Magnetna rezonanca MRI kolena 290 KM
Magnetna rezonanca MRI šaka 290 KM
Magnetna rezonanca MRI stopala 290 KM
Magnetna rezonanca MRCP 120 KM
Magnetna rezonanca MRI urografija 280 KM
Magnetna rezonanca MRI dojki 290 KM
Magnetna rezonanca MRI srca 500 KM

Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.

Ultrazvučna dijagnostika

Usluga Cijena
Ultrazvuk srca 90 KM
Ultrazvuk abdomena 50 KM
Ultrazvuk karlice 50 KM
Ultrazvuk abdomena i karlice 70 KM
Ultrazvuk vrata 50 KM
Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda 40 KM
Ultrazvuk regionalnih limfatika 50 KM
Ultrazvuk dojki 50 KM
Ultrazvuk skrotuma 40 KM
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema 50 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata 70 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta 70 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta 70 KM
COLOR DOPPLER abdominalne aorte 70 KM
TCS – transkranijalni doppler 70 KM
COR biopsija dojke 350 KM
COR biopsija jetre 450 KM

RTG DIJAGNOSTIKA

Usluga Cijena
RTG kičmenog stuba 45 KM
RTG koštano-zglobnog sistem 45 KM
RTG kranijuma – kraniogram 45 KM
RTG PNS – paranazalnih šupljina 45 KM
RTG pluća/grudnog koša 45 KM
RTG nativni urotrakta 45 KM
RTG nativni abdomena 45 KM

Pregledi

Usluga Cijena
EKG 15 KM
Pregled interniste 60 KM
Pregled neurohirurga 60 KM
Pregled hematologa 60 KM
Pregled neurologa 60 KM
Pregled kardiologa 80 KM
Pregled kardiologa + UZ srca 140 KM
Pregled pulmologa 60 KM