Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Dr Nevenka Pantic-Vuković, spec. radiologije

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2013. godine. Posjeduje 15-godišnje iskustvo u hitnoj službi, sedam godina provela radeći u inostranstvu. Obučena i licencirana za rad na ultrazvučnim aparatima (ultrazvučna
dijagnostika), skenerima (CT dijagnostika) , skopijama, aparatima za magnetno rezonantni imidžing (MRI dijagnostika) kao i interventnoj radiologiji; sprovođenje dijagnostičkih procedura ambulantnim i bolničkim pacijentima u skladu sa protokolima i pravilima radiološke službe. Od
2011. godine stalno zaposlena u Opštoj bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo. Pohađala internacionalne kongrese, posebno usavršavanje u oblasti neuroradiologije.