Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Prof. dr Nenad Lalović, spec. opšte hirurgije

Rođen 03.03.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Foči upisao 2000. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.59. Autor velikog broja radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije 2014. godine. Odbranio doktorsku tezu iz oblasti kolorektalne i onkološke hirurgije 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završio subspecijalizaciju iz onkologije 2017. godine. Izabran u zvanje docenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u martu 2017. godine. Načelnik odjeljenja za hirurške grane u Univerzitetskoj bolnici u Foči od 2020. godine. Stručno usavršavanje obavljao na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica, VMA Beograd, Prva hirurška klinika u Beogradu. Usavršavanje iz oblasti laparaskopske hirurgije obavljao u Sloveniji i Mađarskoj.