Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Dr Oliver Radmili, spec. radiologije

Rođen u Beogradu 1977. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,64. Specijalista radiologije, subspecijalista angiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovakularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom bolesti kardiovaskularnog sistema. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima. Član je Internacionalnog udruženja angiologa, kao i Udruženja angiologa Srbije. U januaru 2012. godine u Kopenhagenu pohađao «Basic/advanced course in vascular ultrasound» u organizaciji European Society for Vascular Surgery. U januaru 2017. godine pohađao kurs iz oblasti MDCT arteriografije i koronarografije u Univerzitetskoj bolnici u Bjalistoku. Redovno učestvuje na «Schools of Cardiac Diagnostics» u organizaciji European Society for Cardiovascular Radiology.