Kontakt telefon: +387 66 77 00 55
Kontakt telefon: +387 66 77 00 55

Dr Obrad Jović, spec. radiologije

Rođen 23.12.1976. godine u Minhenu. Završio Medicinski fakultet u Banja Luci. U periodu od 2007.-2011. godine na specijalizaciji iz radiologije u KC Banja Luka kod prof. dr Vujnovića, u Imaging centru Sremska Kamenica kod prof. dr Prvulović, na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica kod prof. dr Erak, na Institutu dijagnostičke i interventne radiologije KC Niš, kod prof. dr Bošnjaković. Zaposlen trenutno u službi za radiologiju opšte bolnice „Sveti Luka“ Doboj. Oblasti bavljenja: RTG dijagnostika, ultrasonografija (abomena i male karlice, mekih tkiva, koštano-zglobnog sistema, krvnih sudova svih anatomskih regija, dojki…), kompjuterizovana tomografija (sve vrste pregleda kompjuterizovanom tomografijom, uključujući angiografiju, urografiju, kolonografiju…), magnetna rezonanca (sve vrste pregleda magnetnom rezonancom, uključujući pregled dojki, enterografiju, MR koštano-zglobnog sistema…), dijagnostika oboljenja dojke (ultrasonografija, mamografija, MR dojki, kor biopsija dojke). Autor stručnih radova na domaćim i međunarodnim (Srbija) kongresima, kao i nekoliko radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima.